บ้านท่าคา

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
เรียนรู้วิถีชีวิตด้วยการพักผ่อนในโฮมสเตย์คุณภาพที่บ้านท่าคา ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ “โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา” ที่พานักท่องเที่ยวเดินทางสู่โลกใบเล็กๆ อันน่ารักของสมุทรสงครามผ่านรูปแบบของกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ เช่น การเก็บน้ำตาลมะพร้าวจากต้น การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว การพายเรือแจวชมสวน นั่งเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน โดยโฮมสเตย์แต่ละหลังนั้นมีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน อาทิเช่น บ้านสวนตาลอาจารย์

ศิริ บ้านที่อัดแน่นด้วยความรู้เรื่องน้ำตาลมะพร้าวทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงเตา โฮมสเตย์บ้านคุณทวีป เป็นบ้านที่รวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ทางการเกษตรและเครื่องมือสมัยโบราณที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำยาเส้น ยาจืดสำหรับกินกับหมาก อุปกรณ์ทำนา เครื่องฝัดข้าวที่ใช้มือหมุน ครกตำข้าว อุปกรณ์ทำน้ำตาลมะพร้าว กระบอกตาล มีดปาดตาล นอกจากนี้ยังมีบ้านกำนันจันที่แม้ไม่ได้เป็นโฮมสเตย์ แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมเพราะเคยเป็นบ้านที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นเมื่อปีพ.ศ.2477 นั่นเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ท่าคา โทร.+66 3476 6208 หรือสอบถามเรื่องโฮมสเตย์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคาได้ที่คุณฐานิดา สีเหลือง ผู้ใหญ่บ้านท่าคาหมู่ 2 โทร.+668 6789 8130

เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์

ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) จากอัมพวา ทางที่จะไปอำเภอดำเนินสะดวก ประมาณ 10 กิโลเมตร ทางเข้าจะอยู่ทางฝั่งขวา(ทางเดียวกับทางเข้าวัดเทพประสิทธิ์) ให้กลับรถเข้าไปทางวัดเทพประสิทธิ์ ระยะทางจากปากทางประมาณ 5 กม.

โดยทางอื่น

สามารถขึ้นรถสองแถวได้ที่ตลาดในตัวเมืองสมุทรสงคราม หน้าธนาคารทหารไทยสาย “ท่าคา-วัดเทพประสิทธิ์”ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. รถออกทุก 20 นาที

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.

Categories: news