ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาฟินแลนด์แนะวิธีเพิ่มคุณภาพระบบการศึกษา

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จับมือสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการศึกษาฟินแลนด์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก วันนี้ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) ร่วมกับสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยจัดงานเสวนา What the world can learn from education change in Finland โดยมีนาย พาซิ ซาลเบิร์จ (Mr.Pasi Sahlberg) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศ

ฟินแลนด์ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนรู้กับคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม

นายซาลเบิร์จเผยว่า แนวทางการศึกษาของฟินแลนด์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก เน้นเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ครูผู้สอนให้ความเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจากเด็กมีความแตกต่างกัน จึงจัดการดูแลรอบด้าน ทั้งการศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการ ขณะเดียวกัน ฟินแลนด์ ก็มีระบบคัดเลือกครูอย่างเข้มงวด โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะประกอบอาชีพครู ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ

นายซาลเบิร์จ ยังกล่าวว่า ฟินแลนด์ให้อิสระแต่ละโรงเรียนในการจัดหลักสูตร โดยเน้นว่าต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ และยังคงให้นักเรียนทำการบ้าน เพียงแต่เป็นในลักษณะที่ต่างจากประเทศอื่น คือ เน้นให้ทบทวนสิ่งที่เรียน และเน้นการเรียนในชั่วโมงให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่า เพราะไม่เชื่อว่าการทำการบ้านมาก เป็นเรื่องดี

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

Categories: news