10 เทคนิคสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เด็ก

การปรับพฤติกรรมเด็กเล็กไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ เพียงเข้าใจพัฒนาการให้ความรัก ความเมตตา สื่อสารให้ถูกต้อง และปรับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สิ่งแวดล้อม ปรับให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตราย แทนที่จะต้องห้ามปราม เพราะเด็กเล็กชอบสำรวจหรือปีนป่าย
2. กิจวัตรประจำวัน จัดตารางการกินนอนให้เป็นเวลาและฝึกให้เด็กปรับตัวได้ง่ายขึ้น

3. เบนความสนใจ ได้ผลดีในเด็กเล็กและช่วยหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการได้ เพราะอยู่ในวัยที่สมาธิค่อนข้างสั้น
4. แนะนำสั่งสอน บอกและสอนว่าอะไรที่เด็กทำได้หรือไม่ได้ รวมทั้งหาทางออกว่าควรทำอย่างไร
5. เพิกเฉย เพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการของเด็ก ไม่ตามใจหรือโอ๋ตลอดเวลา รอให้หยุดร้องแล้วค่อยเข้าไปพูดคุย
6. ฝึกให้รับผิดชอบผลของการกระทำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่พฤติกรรมนั้นก่อเกิดผลรุนแรง เช่น ปีนที่สูงอาจตกลงมาศีรษะแตก เป็นต้น
7. แบบอย่างที่ดี เพราะเด็กชอบเลียนแบบ ผู้ใหญ่ หากได้เห็นพฤติกรรมที่ดี แม้ไม่เข้าใจเหตุผลก็พร้อมทำตามและค่อยๆ เรียนรู้และซึมซับ พ่อแม่และคนใกล้ชิดจึงควรแสดงพฤติกรรมที่ดีสม่ำเสมอ
8. แยกให้อยู่ลำพังชั่วคราว เมื่อทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กช่วงไม่เกิน 6 ปี ได้ผลดีมาก ไม่ควรสนใจโต้ตอบ รวมทั้งไม่ให้นั่งบริเวณที่มีของเล่น ห้องน้ำ
และห้องมืด เมื่อหมดเวลาให้พูดคุยและสอนสิ่งที่ควรทำแบบไม่ใช้อารมณ์
9. ชมเชยทั้งคำพูดและสีหน้าอย่างจริงใจ เพื่อเป็นแรงเสริมทางบวก ทำให้เด็กเรียนรู้และทำพฤติกรรมที่ดีนั้นต่อไป ไม่ควรเปรียบเทียบหรือพูดเสียดสีขณะชมเด็ก
10. ลงโทษ ที่ไม่ใช่วิธีแรกหรือวิธีที่ใช้บ่อยๆ เพราะเด็กอาจไม่เข้าใจ และส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพและจิตใจเด็กได้ ควรลงโทษเมื่อเด็กทำพฤติกรรมรุนแรงชนิดที่ต้องหยุดในทันที ไม่จำเป็นต้องดุด่าหรือ ตี เปลี่ยนเป็นกักบริเวณ ตัดรางวัล เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.

Categories: news