100เรื่องเมืองไทย : ตามรอยพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 7 ต.ค. – 100 เรื่องเมืองไทย พาไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนตามพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้นแบบแห่งความสำเร็จของการพัฒนาด้านการปรับปรุงบำรุงดิน พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งดั่งทะเลทรายให้กลับมาเป็นทุ่งเขียวขจีอุดมสมบูรณ์
จากพื้นที่ที่เคยเป็นดินเสื่อมโทรมแห้งแล้งไม่สามารถทำการเกษตรใดๆ ได้ แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ทดลองวิจัย และพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรตั้งแต่ปี 2522 จนปัจจุบันกลายเป็นทุ่งนาที่เขียว

ขจี และสวนเกษตกรผสมผสาน บนพื้นที่ 1,895 ไร่ ที่แห่งนี้คือ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภายในศูนย์แบ่งพื้นที่ในการศึกษาเรียนรู้ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊ก ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในศูนย์นี้ สามารถเก็บน้ำได้ถึง 160,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มีทั้งหมด 10 จุด

ถัดไปคือ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น หลุดพ้นบ่วงแห่งความยากจน นอกจากนี้ยังมีแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ จากในและต่างประเทศกว่า 10 สายพันธุ์ ให้เหมาะตามลักษณะของดิน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ถือเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของการพัฒนาด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การนำวิถีทางแห่งธรรมชาติมาใช้พลิกฟื้นผืนแผ่นดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จึงเหมาะอย่างยิ่งที่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาหาความรู้และได้พักผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปอีกด้วย.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

Categories: news