Category: travel news

ด่านเจดีย์สามองค์

เจดีย์สีขาว 3 องค์ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนั้น นอกจากบรรจุเรื่องราว ประวัติศาสตร์น่าศึกษาแล้ว ยังเป็นเหมือนประตูสู่ดินแดนเมียนมาและปัจจุบันที่นี่คือด่านชายแดนที่มีความคึกคัก มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคกลาง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ด่านชายแดนแห่งนี้จะมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่เพียงคลาคล่ำด้วยนักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้าแปลกตาเท่านั้น Read More

Categories: travel news

เกาะคอเขา

น้อยคนนักจะรู้จักและเคยสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบนเกาะคอเขา เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับอำเภอตะกั่วป่า แม้วันนี้ชื่อของเกาะคอเขาอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่หากคุณได้ลองไปเยือนสักครั้ง
Read More

Categories: travel news

สุสานหอย

มหัศจรรย์แห่งลานหินกว้างใหญ่ที่กลายเป็นสุสานซากฟอสซิลหอยอายุราว 40 ล้านปีจากการคำนวนอายุทางธรณีวิทยา เดิมบริเวณนี้เป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ มีหอยอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะหอยขมที่มีขนาดราว 2 เซนติเมตร ครั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก น้ำทะเลไหลเข้ามาท่วมหนองน้ำจนหมด Read More

Categories: travel news